13 Ιουνίου 2016

Οι «Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης» είναι πια πραγματικότητα

Οι «Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης» είναι πια πραγματικότητα. Η ανταπόκριση είναι μαζική, συγκινητική και ελπιδοφόρα. Δεν επιζητούμε την αντιπαράθεση με κανέναν και καμία. Με τις ελλείψεις, την ολιγωρία, τις καθυστερήσεις, την άγνοια και τις λαθεμένες προσεγγίσεις ερχόμαστε να αντιπαραταχθούμε – «απ’ όπου κι αν προέρχονται». Και, φυσικά, με τις επίσημες πολιτικές που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Αναρτώ το βασικό κείμενο των «Παιδαγωγών της Αλληλεγγύης». Είναι αντίστοιχο με αυτό που βρίσκει κανείς όταν ανοίξει την ιστοσελίδα μιας ΜΚΟ: Ποιοι είμαστε, ποιοι οι σκοποί μας, ποιοι οι χρηματοδότες μας. Οι δικές μας απαντήσεις είναι σε κάποια από τα ερωτήματα φανερά διαφορετικές. Θα πορευτούμε με τη διαφορετικότητά μας.

Τις επόμενες ημέρες στη σελίδα μας στο facebook θα δημοσιεύονται τοποθετήσεις μελών που απαντούν στο ερώτημα γιατί συμμετέχουν στους/στις Παιδαγωγούς της Αλληλεγγύης, για τις προσδοκίες τους και για το τι θέλουν και μπορούν να συνεισφέρουν.
Πολύ σύντομα θα κάνουμε γνωστή στα αρμόδια υπουργεία, στις υπηρεσίες και στην Ύπατη Αρμοστεία τις δυνατότητες προσφοράς που έχουμε και θα ζητήσουμε το δικαίωμα να δραστηριοποιούμαστε όπου υπάρχει ανάγκη, με τους ίδιους όρους που δραστηριοποιούνται οι «πιστοποιημένες» ΜΚΟ.

Ήδη είμαστε μια πολύ μεγάλη κοινότητα πολιτών. Στις δύσκολες εποχές που ζούμε έχουμε τη δύναμη ν’ αντιμετωπίσουμε με την πράξη μας τη γενικευμένη δυσπιστία σε όλους και όλα (δικαιολογημένη από την πολιτική και τη συμπεριφορά των ισχυρών μέχρι τώρα) που διαβρώνει και υπονομεύει τα θεμέλια του ανθρώπινου πολιτισμού. Η πρακτική αλληλεγγύη είναι η Πράξη που αλλάζει προς το καλύτερο απόψεις, στάσεις και συμπεριφορές.

Παρακάτω το βασικό κείμενο.

Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης

Ποιες/οι είμαστε

Είμαστε πολίτες από πολλά μέρη της Ελλάδας που από τον Ιούλιο του 2015 αυθόρμητα βρεθήκαμε στο πλευρό των προσφύγων. Το κάναμε οργανωμένα και συστηματικά, άλλοτε σε συνεργασία με θεσμούς και ΜΚΟ (όταν ήταν αναγκαίο και δυνατό) και άλλοτε εντελώς αυτόνομα. Το μόνο κίνητρο μας ήταν η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο πρόσωπο των ανθρώπων που κινδύνευαν και ζητούσαν προστασία, και η απόλυτη αντίθεσή μας σε κάθε παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της Σύμβασης της Γενεύης.

Αποφασίσαμε να συντονίσουμε τις προσπάθειες μας διατηρώντας τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα των δομών που δημιουργήσαμε μέχρι σήμερα. Η επαγγελματική σύνθεση της κοινότητάς μας αντανακλά τη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας, ενώ πολλοί/ες από εμάς έχουμε υπηρετήσει και υπηρετούμε από θέσεις ευθύνης σε πολλούς τομείς, όπως είναι εκείνοι της Παιδείας, της Υγείας, της Φροντίδας, της Σίτισης, της Τεχνολογίας, της Διοίκησης, της Δικαιοσύνης κ.α., δηλαδή σε τομείς που βρίσκονται στον πυρήνα της αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης και, όπως αποδεικνύεται καθημερινά, απαιτούν επιστημονική γνώση και πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων.

Πολλές/οι από εμάς συμμετείχαμε με διάφορους τρόπους ήδη πριν από τη σημερινή «προσφυγική κρίση» στην υπεράσπιση των ανθρώπων της χώρας μας που βιώνουν τις πολυδιάστατες αρνητικές επιπτώσεις της ακραίας φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού, της ανεπαρκούς κοινωνικής πολιτικής και προστασίας, της αναλγησίας των ισχυρών και της ολιγωρίας των επίσημων θεσμών. Δεν πάψαμε να βρισκόμαστε στο πλευρό τους με πράξεις άμεσης αλληλεγγύης ούτε στην εποχή της κορύφωσης της προσφυγικής κρίσης, και είμαστε αποφασισμένοι/ες να συνεχίσουμε τη δράση μας με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς στην αλληλεγγύη μας, καθώς κάθε άνθρωπος που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης είναι ένας άνθρωπος που έχει δικαίωμα στην αλληλεγγύη της κοινωνίας.

Η ανάγκη να συνεισφέρουμε περισσότερο και αποτελεσματικότερα στην πρακτική αλληλεγγύη στη χώρα μας μας οδήγησε στη δημιουργία της οργάνωσης «Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης».

«Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης» σημαίνει πολίτες που διεκδικούν μια κοινωνία της Ανθρωπιάς και με τις πράξεις τους «διδάσκουν» ότι αυτή η κοινωνία είναι εφικτή και μπορεί να επιτευχθεί με την αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους που υποφέρουν, διαβιούν σε κατάσταση ανάγκης, βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, βρίσκονται αντιμέτωποι με κίνδυνους για την υγεία και την ασφάλεια τους, στερούνται τη δυνατότητα να ασκήσουν βασικά ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα.

Οργανωτική μορφή

Οι «Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης» είναι άτυπη συσσωμάτωση πολιτών (άτυπη οργάνωση) που αποσκοπεί στην υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μέσα από πράξεις ανιδιοτελούς αλληλεγγύης.
Στους «Παιδαγωγούς της Αλληλεγγύης» εντάσσονται τόσο άτομα όσο και ομάδες πολιτών.
Δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιοχές της χώρας για την επιτόπου αντιμετώπιση καταστάσεων ανθρωπιστικής κρίσης.

Οι «Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης» κάθε περιοχής δρουν αυτόνομα. Το ίδιο ισχύει για επαγγελματικές (θεματικές) ομάδες ή πρωτοβουλίες πολιτών που εντάσσονται στους «Παιδαγωγούς της Αλληλεγγύης» και ταυτόχρονα επιθυμούν να διατηρήσουν την αρχική τους μορφή.
Τα μέλη κάθε περιοχής, ομάδας και πρωτοβουλίας πολιτών επιλέγουν ένα μέλος ως εκπρόσωπό τους.

Το Συμβούλιο των «Παιδαγωγών της Αλληλεγγύης» αποτελείται από τις/τους εκάστοτε εκπροσώπους των περιοχών, των ομάδων και των πρωτοβουλιών πολιτών. Το Συμβούλιο ορίζει την/τον εκάστοτε εκπρόσωπο της Οργάνωσης, και αποφασίζει για σημαντικά θέματα πολιτικής και δράσης στο πλαίσιο των αρχών και των σκοπών της (όπως ορίζονται παραπάνω).

Για τον τρόπο οργάνωσης και τη λειτουργία των «Παιδαγωγών της Αλληλεγγύης» υιοθετούνται οι Βασικές Αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις ΜΚΟ, και ειδικότερα σχετικά με εκείνες τις ΜΚΟ που επιλέγουν τη μορφή άτυπης οργάνωσης (συνημμένο παράρτημα στην αγγλική γλώσσα. Εδώ βλ. στις φωτογραφίες).

Οι «Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης» δεν χρησιμοποιούμε την ονομασία Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ). Αυτό γίνεται για να υπογραμμιστούν τόσο ο άτυπος χαρακτήρας της οργάνωσης όσο και η διαφορετικότητά της από εκείνες τις ΜΚΟ που λειτουργούν ως Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες. Προσδοκούμε πάντως από την Πολιτεία να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση και τις ίδιες διευκολύνσεις στο έργο μας με εκείνες που επιφυλάσσει αυτή στις ΜΚΟ – Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, δεδομένου ότι αυτό προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Χρηματοδότηση

Οι «Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης» δεν ζητούμε ούτε αποδεχόμαστε οποιουδήποτε είδους χρηματοδότηση από την Ελληνική Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από χορηγούς.
Η κάθε ομάδα χρηματοδοτεί αυτόνομα τις δραστηριότητές της υιοθετώντας και διασφαλίζοντας την απόλυτη διαφάνεια στις πράξεις της.
Τα μέλη προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, χωρίς καμία αμοιβή και αποζημίωση.

Λογότυπος - Γιάνους Κόρτσακ .Η μορφή του Γιάνους Κόρτσακ κοσμεί το λογότυπο της οργάνωσης. Συμβολίζει την Αλληλεγγύη χωρίς όρια, την υπεράσπιση της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες, τη Συμπόρευση με όσους ανθρώπους έχουν ανάγκη μέχρι την Υπέρτατη Θυσία.
Με πρότυπο ανθρώπου τον Γιάνους Κόρτσακ οι πράξεις μας έχουν στόχο να μην επιτρέψουμε να εμφανιστούν ποτέ ξανά καταστάσεις που απαιτούν την ύπαρξη τέτοιων ηρώων

 πηγή : Γιώργος Τσιάκαλος

 Σχετικό :ήταν 2 Απρίλη του 2016 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου