15 Απριλίου 2017

We are saved only by love


“The world is violent and mercurial--it will have its way with you. We are saved only by love--love for each other and the love that we pour into the art we feel compelled to share: being a parent; being a writer; being a painter; being a friend. We live in a perpetually burning building, and what we must save from it, all the time, is love.”

Tennessee Williams


Πίνακας :Γιώργος Σικελιώτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου